Nail salon Pearl City, Nail salon 96782, Pearl Nails & Salon

Natural Nail Care Combos

Basic Mani & Pedi$49
Basic Mani & Sugar Pedi$54
Basic Mani & Hot Stone Pedi$59
Gel Mani & Basic Pedi$64
Acrylic Full Set & Basic Pedi$63
Gel Mani & SugarĀ  Pedi$68
Gel Mani & Hot Stone Pedi$74
Acrylic Full Set w/Gel Polish & Basic Pedi$74